Quotes are Delayed

 
 
 
 
 

Finansiell Kommission

    Finanskommissionen och skydda handlarens intressen

  • Financial commission är en oberoende organisation som specialiserat sig på att reglera tvister mellan mäklare och handlare som arbetar på forex marknaden. Kommissionen är inriktad på att vara öppen och enkel I sin verksamhet. Källa: “finanskommissionen och skydda handlarens intressen”
  • Finanskommitténs syfte är att vara snabb, objektiv och professionell I sin lösning av tvister mellan handlare och mäklare.
  • Dubaifxm har varit medlem I kommissionen sedan 2018.

Vårt medlemskapsintyg

Vad erbjuder finans kommissionen handlare?

Varför blev dubai fxm limited medlem av finans kommissionen?

Financial commission samlar ledande branschspecialister som syftar till att öka marknadens insyn och service standarder på forex marknaden. Skapandet av en ärlig industri betyder klientförtroende för företagen, vilket leder till den senare. Sources: “financial commission och skydd av handlarens intressen”

Hur arbetar finans kommissionen?

The financial commission has created a special compensation fund which is supported by 10% of the commission’s participants’ monthly subscription.

Alla företagskunder kan hänvisa till kommissionen så länge som företaget är medlem I finanskommissionen och kunden har fått ett officiellt svar från mäklaren angående en oupplöst tvist. Källa: “”finanskommissionen och skydda näringsidkarnas intressen.

När handlaren har lämnat in sitt klagomål analyserar finanskommittén det och fattar ett beslut inom 1-2 veckor.


Kommittébeslut som fattats avseende bedömningen av tvister som lämnats till finanskommissionen måste följas av de mäklare som är registrerade medlemmar av kommissionen. Källa: “”finanskommissionen och skydda näringsidkarnas intressen”””

När mäklare vägrar att fatta beslut som fattats av kommittén I finans kommissionen för att lösa tvister, betalas ersättning till handlaren från den särskilda ersättningsfonden.


Du kan läsa mer information om finans kommissionen och dess arbete på Organisationens hemsida.